Accountantskantoor gezondheidszorg en zorginstellingen

Accountantskantoor gezondheidszorg en zorginstellingen

Uw onderneming behoort tot de sector gezondheidszorg. Deze sector is met een bijdrage van 15,6% van het BBP een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Daarom richten steeds meer ondernemers zich op de zorg als afzetmarkt. Reden is de stabiele groei, zowel in de afgelopen jaren als in de toekomst. In de MKB-markt zijn direct en indirect 150.000 ondernemingen actief in en voor de gezondheidszorg en zorginstellingen. Het is een van de weinige sectoren die al jaren achtereen jaarlijks een omzetstijging laat zien.

Tot de sector behoren de verpleging en verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg (care) en ziekenhuizen, (para)medische vrije beroepen en geestelijke gezondheidszorg (cure). Naast de werknemers met samen 1,5 miljoen banen, zijn er bijna 90.000 personen in de zorg actief als zelfstandige, freelancer of alfahulp.

In uw sector is een aantal kansen en bedreigingen te onderscheiden. Zo tracht de overheid de stijging van de zorgkosten te beheersen door meer zorgactiviteiten uit de basisverzekering te halen, door de eigen bijdrage te vergroten en door het aantal verzekerde behandelingen te beperken. Dit biedt kansen voor (commerciële) partijen in de gezondheidszorg. De toetredingsdrempel voor nieuwe zorgondernemers wordt lager en de concurrentie tussen zorginstellingen neemt daardoor toe. Met name in de care groeit de vraag naar zorg de komende jaren. Het aantal chronisch zieken neemt immers toe. Verder is een verschuiving zichtbaar van verzorging naar verpleging en thuiszorg.

Een belangrijke besparing in de kosten in de zorg ligt in het verbeteren van de distributiestructuur. Bij de tweede lijn wordt een begin gemaakt met spreiding en concentratie van medische specialismen. In de eerste lijn worden steeds vaker taken van de tweede lijn overgenomen, zoals de zorg voor de chronisch zieken, voor- en nazorg bij operaties en palliatieve zorg. Zoals bekend heeft de zorgverzekeraar een belangrijke inkooprol in de gezondheidszorg. De zorgverzekeraars nemen meer dan voorheen kwaliteit van de dienstverlening van de zorgaanbieders mee in het aangaan van hun overeenkomsten. Dit vraagt meer inzicht in de behandelingen en resultaten van zorgaanbieders.

Onze adviseurs hebben uitgebreide kennis en ervaring met de sector gezondheidszorg en kunnen u helpen met de antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe kunnen we onze dienstverlening verder automatiseren en digitaliseren?
  • Welke risico’s lopen we bij de inhuur van ZZP-ers?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze resultaten beter meetbaar worden?

Heeft u interesse in een gratis adviesgesprek met een van onze adviseurs of accountants, vraag dan een adviesgesprek aan op onze contact pagina.

 

 

Tags: accountancy gezondheidszorg – accountantskantoor gezondheidszorgbelastingadvies gezondheidszorgboekhoudkantoor gezondheidszorg – administratiekantoor gezondheidszorg – salarisadministratie gezondheidszorg – loonadministratie gezondheidszorg – administratiekantoor zorginstellingen – accountantskantoor zorginstellingen – belastingadvies zorginstellingen – Uden – Nijmegen – Eindhoven – Den Bosch