Accountantskantoor voor de Industrie en bouw sector

Accountantskantoor voor de Industrie en bouw sector

Uw onderneming behoort tot de sector industrie of bouw. De sector industrie behoort in Nederland tot de grootste sectoren qua werkgelegenheid en omzet. De sector is relatief kapitaalintensief en exportgericht. De heterogeniteit in de industrie is groot; veel bedrijven opereren op specifieke en welgekozen nichemarkten. De industrie bestaat uit consumentgerichte branches als de voedingsmiddelen-, meubel- en kledingindustrie en de maak- en procesindustrie, zoals scheepsbouw, metaalproductenindustrie en chemie.

De sector bouw bestaat uit een diversiteit aan bedrijven. De belangrijke bedrijfsgroepen zijn:

  • Aannemersbedrijven Burgerlijke en Utiliteitsbouw
  • Aannemersbedrijven Grond-, Water- en Wegenbouw
  • Installatiebedrijven (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig)
  • Afbouwbedrijven (schilders, stukadoors, overige vloeren- en wandafwerkingsbedrijven)

In de sector industrie zijn de volgende kansen te onderscheiden;  het klantgericht ontwikkelen en produceren: (ultra)-korte levertijden, specialisatie en flexibiliteit. Productiviteitsverhoging en kostenbeheersing door procesinnovatie en automatisering. Samenwerken met andere bedrijven binnen de sector, klanten en toeleveranciers versterkt het innovatieve vermogen. Het toevoegen van dienstverlening aan producten zoals montage, onderhoud en training. Als bedreigingen in de sector industrie gelden onder andere de volatiliteit van grondstof- en energieprijzen die de marges beïnvloeden en het aanhoudend tekort aan echte vakkrachten.

Voor de sector bouw geldt de volgende kansen:  professionalisering op het vlak van samenwerking is niet vrijblijvend maar noodzaak mede met het oog op het terugdringen van faalkosten. Daarnaast vergrijst Nederland, waardoor de vraag naar huisvesting verandert. Voorbeelden hiervan zijn woonconcepten voor jonge koopkrachtige senioren en hoogkwalitatieve woonzorgvoorzieningen voor oudere senioren.  Daarnaast maakt bouwen op grote uitleglocaties steeds meer plaats voor binnenstedelijk bouwen. Samenwerking tussen de bouwpartijen, gemeenten en woningcorporaties wordt hierdoor steeds belangrijker. Duurzaam bouwen en energiebesparing komen steeds hoger op de wensenlijst van overheden, consumenten en bedrijfsleven met een huisvestingsbehoefte. Tenslotte wordt bouwen meer en meer een (goedkope) commodity. Zelfbouwconcepten vertonen een duidelijke opmars.

In de sector bouw gelden de volgende bedreigingen; bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door toenemende complexiteit. Overheid/opdrachtgevers leggen risico’s steeds meer bij de opdrachtnemer wat ook het risicoprofiel voor de financiers kan verhogen. Daarnaast zijn geïntegreerde contracten in opkomst en juridisering vergt steeds meer juridische en fiscale kennis. Tenslotte leidt vergrijzing en ontgroening ook tot arbeidsmarktproblematiek in kwantitatief en kwalitatief opzicht.

Onze adviseurs en accountants hebben uitgebreide kennis en ervaring met de sectoren industrie en bouw en kunnen u helpen met de antwoorden op vragen zoals:

  • Wat komt er kijken bij uitbesteding van productie naar lage lonen landen?
  • Wat komt er allemaal kijken bij export?
  • Welke risico’s lopen we bij de inhuur van ZZP-ers?
  • We moeten saneren vanwege teruglopende omzet; waar moeten we beginnen?

Heeft u interesse in een gratis adviesgesprek met een van onze adviseurs of accountants, vraag dan een adviesgesprek aan op onze contact pagina.

 

 

Tags: accountancy industrie en bouw – accountantskantoor industrie en bouw – belastingadviseurs industrie en bouwboekhoudkantoor industrie en bouw – administratiekantoor industrie en bouw – salarisadministratie industrie en bouw – loonadministratie industrie en bouw – advies fusie en overname industriële bedrijven – Uden – Nijmegen – Eindhoven – Den Bosch