Non-profit

Accountantskantoor voor Non-profit organisaties

Als organisatie in de non-profit wordt u steeds meer een maatschappelijke onderneming. Onder andere door een terugtredende overheid acteert u meer en meer als ondernemer. Dit betekent bijvoorbeeld dat u meer dan voorheen bent gericht op de waarde van uw ‘producten’. 3B heeft veel kennis en ervaring in deze sector en kan u hierdoor als geen ander adviseren en ondersteunen bij een zeer breed scala aan vraagstukken.

Veranderopgaven van de publieke sector

De gehele publieke sector staat voor enorme veranderopgaven als gevolg van onder meer noodzakelijke kostenreducties, ingrijpende maatschappelijke veranderingen en nieuwe technologische ontwikkelingen. Tevens wordt deze sector geconfronteerd met de gevolgen van achterstallige investeringen in infrastructuur en technologie.

Een niet te miskennen trend in de publieke sector is het met minder middelen realiseren van dezelfde of zelfs betere kwaliteit van dienstverlening. Er zijn geen gemakkelijke antwoorden om deze uitdaging het hoofd te bieden, maar het maakt het voor organisaties wel noodzakelijk na te denken over de optimale inrichting van zowel de kernactiviteiten als de ondersteunende functies.

Good governance

Veel non-profitorganisaties besteden publieke middelen. De publieke middelen staan onder druk en daarmee zijn continuïteit en risicomanagement onderwerpen op uw agenda geworden. Het publiek stelt steeds meer eisen aan het functioneren van non-profitorganisaties. Media stellen onbehoorlijk bestuur aan de kaak. En bestuurders en toezichthouders willen hun handelen kunnen legitimeren. Gevolg is dat steeds meer branches richtlijnen opstellen voor goed bestuur en toezicht.

Ondernemerschap en verdienmodellen

De inkomstenkant staat bij veel non-profitorganisaties onder druk. Instellingen zetten daarom in op het verbreden van de doelgroep en proberen hun publieksbereik te vergroten. Ook worden nieuwe product-markt-combinaties ontwikkeld.

Veel instellingen kijken ook naar de kostenkant van de begroting en proberen verschillende activiteiten efficiënter te organiseren. Binnen de non-profitsector zijn veel samenwerkingsverbanden en fusies zichtbaar. Dat kan gaan om inhoudelijke samenwerking, maar ook om het delen van de backoffice.

Fiscale kansen en bedreigingen

Als het risico bestaat dat uw organisatie belastingplichtig is of wordt voor de vennootschapsbelasting, is het van belang om actief naar dit risico te (laten) kijken. Door zelf actie te ondernemen kan uw fiscale positie vaak nog worden geoptimaliseerd. Daarnaast is het voor u van het grootste belang uw btw-positie nauwkeurig in beeld te brengen, geen kansen te missen en zeker geen risico’s te lopen. Onze belastingspecialisten helpen u graag met de fiscale wetgeving. Of het nu gaat over de vennootschapsbelasting, loonbelasting, de btw of deelname aan horizontaal toezicht door de Belastingdienst.

Onze adviseurs en accountants hebben uitgebreide kennis en ervaring met de non profit sector en kunnen u helpen met de antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe kunnen we de fiscale bedreigingen het hoofd bieden?
  • Ons verdienmodel wijzigt drastisch. Hoe kunnen we overleven?
  • Hoe bieden we de ontwikkelingen ten aanzien van good governance het hoofd?

Heeft u interesse in een gratis adviesgesprek met een van onze adviseurs of accountants, vraag dan een adviesgesprek aan op onze contact pagina.