Services

Accountancy

Samenstellen commerciële jaarrekening

Accountancy is onze core business. Het opstellen van jaarrekeningen is voor ons dus een dagelijks terugkerende bezigheid. Op basis van uw financiële administratie stellen wij met onze professionele software de jaarrekening samen die voldoet aan de wensen van de stakeholders (management, aandeelhouders, financiers etc). Uiteraard stellen wij eerst altijd een concept-jaarrekening op die uitgebreid met u besproken en toegelicht wordt.

Samenstellen fiscale jaarrekening

In specifieke gevallen is het noodzakelijk een jaarrekening op fiscale grondslagen uit te brengen. Uiteraard heeft 3B hier reeds jarenlang ervaring mee. Wij zorgen ervoor dat de jaarrekening op fiscale grondslagen wordt uitgebracht en kunnen u een toelichting geven over de verschillen ten opzichte van de jaarrekening op commerciële grondslagen.

Opstellen uitkeringstoets dividenduitkering

Een B.V. mag alleen uitkeringen (zoals dividend) doen aan aandeelhouders als de uitbetaling van schulden aan overige crediteuren niet in gevaar wordt gebracht. Dit moet worden aangetoond met een uitkeringstoets. Wij kunnen u van dienst zijn bij de juiste opstelling van deze uitkeringstoets, zodat u voorkomt dat u later persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Opstellen tussentijdse rapportages

Naast het opstellen van jaarrekeningen verzorgen wij uiteraard ook het opstellen van tussentijdse rapportages. Op verzoek is het mogelijk om bij deze tussentijdse rapportages een vergelijking te maken met de geprognosticeerde cijfers en om de tussentijdse cijfers te extrapoleren naar een jaarresultaat.

Opstellen liquiditeitsbegroting

Bedrijven die te maken hebben met een seizoenspatroon, maar ook bedrijven die in zwaar weer verkeren hebben vaak behoefte aan een goede liquiditeitsbegroting. Met behulp van onze kennis en professionele software kunnen wij samen met u een goede liquiditeitsbegroting opstellen. Een dergelijke begroting geeft u inzicht in de behoefte aan extra krediet in specifieke perioden, waardoor u tijdig kunt bijsturen.

Opstellen exploitatiebegroting

Professionele MKB-bedrijven kunnen tegenwoordig feitelijk niet meer zonder een jaarlijkse exploitatiebegroting. 3B helpt u bij het formuleren van de uitgangspunten voor een dergelijke begroting en helpt u bij het verwerken van deze uitgangspunten in een financieel plaatje. Gedurende het boekjaar worden aan de hand van de tussentijdse cijfers de realisatie en planning met elkaar vergeleken. Dit geeft een goed inzicht in de voortgang.

Opstellen investeringsbegroting

Voor een productiebedrijf is het uitermate belangrijk om een uitgebreide investeringsbegroting op te stellen. Behoeftes aan nieuwe investeringen moeten in kaart worden gebracht en moeten verwerkt worden in een financieel plaatje. Dit geeft inzicht in de behoefte aan extern kapitaal en de looptijd daarvan. 3B kan u bij dit proces uitstekend van dienst zijn.

Begeleiding startende ondernemers

Als u plannen hebt om een bedrijf te starten heeft u waarschijnlijk behoefte aan financieel advies. Wat komt er allemaal kijken bij het opstarten van een bedrijf, wat moet ik regelen en hoe kom ik aan startkapitaal? 3B kan u bij deze beslissingen uitstekend van dienst zijn. Het eerste adviesgesprek nemen wij voor onze rekening en daarmee hopen wij u de eerste zet in de goede richting te geven.

Berekening auto privé of zakelijk

Het is een van de meest gestelde vragen door ondernemers: moet ik mijn auto op de zaak zetten of toch privé blijven rijden? Wij kunnen een berekening voor u verzorgen waar duidelijk uit naar voren komt wat financieel gezien het meest interessant is.

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van ondernemen en accountancy?

Klik hieronder voor info over uw sector