Services

Bedrijfsadvisering

Begeleiding bij aankoop onderneming

Op het moment dat u een onderneming wilt overnemen heeft u een adviseur nodig die u kan begeleiden bij onder andere de waardebepaling. Wij hebben adviseurs in ons netwerk die u uitstekend kunnen begeleiden bij de overname van een onderneming. Zij zetten een stappenplan in werking, waar onder andere de prijsbepaling een grote rol in speelt waar wij u bij kunnen helpen.

Interimmanagement

Bij ondernemingen in zwaar weer kan het in voorkomende gevallen verstandig zijn om voor een bepaalde periode een interimmanager aan te stellen. Binnen ons netwerk hebben wij de beschikking over ervaren interimmanagers, die u uitstekend van dienst kunnen zijn. Zij nemen de noodzakelijke beslissingen om uw onderneming weer op de rails te krijgen.

Begeleiding bij opstellen ondernemingsplan

Om uw bedrijf op een succesvolle manier van de grond te krijgen, is een goed onderbouwd ondernemingsplan een absolute vereiste. 3B heeft ruime ervaring met het beoordelen van ondernemingsplannen en kan u coachen bij het opstellen van een dergelijk plan. Uiteraard kunnen wij de financiële onderbouwing van het ondernemingsplan voor u verzorgen.

Begeleiding bij een financieringsaanvraag

Het opstellen van een juiste en goed onderbouwde financieringsaanvraag wordt steeds lastiger. De Bank heeft veel informatie van u nodig en kijkt tegenwoordig niet alleen meer naar zekerheid, maar vooral naar uw ondernemerskwaliteiten. Door onze ervaring weten wij waar banken op letten en kunnen wij kunnen uw financieringsvraag dan ook optimaliseren waardoor de kans op succes groter wordt.

Begeleiding ondernemers met een handicap

Het starten van een bedrijf is ook voor mensen die starten met een arbeidshandicap een goede optie, omdat de belasting van ondernemerschap variabel kan zijn. Uw arbeidsdeskundige bij het UWV kan met u de mogelijkheden bespreken. Komt u er niet uit? Bel 3B, onze ondernemerscoach helpt u graag verder.

Begeleiding outplacementtraject naar ondernemerschap

Bij outplacement wordt vaak gedacht aan een nieuwe baan in loondienst. Maar steeds vaker wordt gekozen voor een bestaan als zelfstandige. Om uw start tot een succes te maken, kan 3B u begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap.

Begeleiding re-integratie naar ondernemerschap

Heeft u een uitkering en overweegt u om een bedrijf te starten? Steeds vaker wordt gekozen voor een bestaan als zelfstandige. Om uw start tot een succes te maken, kan 3B u begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap.

Ondersteuning bij BBZ-regeling

Het BBZ staat voor het ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen’, dat gevestigde ondernemers (maar ook starters) financiële ondersteuning biedt in bijzondere omstandigheden. Wanneer u een beroep doet op deze regeling, kan het zijn dat uw gemeente aan 3B vraagt uw plan te toetsen. Een adviseur van 3B beoordeelt dan op basis van een gesprek met u de door u aangeleverde informatie, de algemene branche- en marktontwikkelingen, en of u aan alle hiervoor geldende voorwaarden voldoet.

Ondersteuning bij keuze rechtsvorm

Als u een bedrijf opstart is de keuze van de rechtsvorm vaak een heet hangijzer. Kiezen voor een eenmanszaak omdat dit relatief eenvoudig en goedkoop is, met veel fiscale voordelen? Of toch maar kiezen voor een B.V. met een beperkte aansprakelijkheid. 3B zet alle plussen en minnen voor u op een rij zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Begeleiding bij aanvraag IOAZ-uitkering

Als u stopt als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). 3B heeft ruime ervaring met het aanvragen van dergelijke uitkeringen en kan u dan ook prima van dienst zijn hierbij.

Begeleiding bij inbreng onderneming in B.V.

U heeft de intentie om uw eenmanszaak of Vof in te brengen in een BV. Hoe voorkomt u dat u dan moet afrekenen met de belastingdienst? De adviseurs van 3B hebben ruime ervaring met deze trajecten en kunnen u hier dan ook uitstekend bij begeleiden.

Begeleiding bij sanering/herstructurering onderneming

Wanneer uw bedrijf zich op een glijdende schaal bevindt, is hard ingrijpen in uw bedrijf absoluut noodzakelijk. Dat is in het belang van alle steakholders. Het saneren of herstructureren van uw bedrijf kan vaak het beste gebeuren door een externe adviseur, die rationeel naar de situatie kijkt en de juiste maatregelen treft. Dergelijke ervaren adviseurs kunnen wij u bieden.

Begeleiding bij ontslagaanvraag personeel

Het ontslag van personeel is nooit leuk, maar vaak wel noodzakelijk om te blijven overleven. Welk traject kiest u, ontslag met wederzijds goedvinden, via het UWV of via de kantonrechter? Wij hebben ruime ervaring met het maken van deze afwegingen en kunnen u dan ook uitstekend helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Begeleiding bij aandelenfusie

Bij een aandelenfusie worden aandelen overgedragen aan een andere vennootschap, waartegenover die andere vennootschap eigen aandelen uitreikt aan de inbrenger (aandelenruil). Op deze wijze kan een holdingstructuur in het leven worden geroepen zonder belastingheffing. Dit klinkt allemaal heel eenvoudig, maar zo simpel is het allemaal niet. Een ervaren adviseur van 3B kan u uitstekend bij dit traject assisteren.

Begeleiding bij juridische fusie

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van een of meer verdwijnende vennootschappen over op een andere verkrijgende vennootschap. De verdwijnende vennootschap houdt bij de fusie op te bestaan. Door de overdracht gaan de rechten en verplichtingen over op de verkrijgende vennootschap. Dit klinkt allemaal heel eenvoudig, maar zo simpel is het allemaal niet. Een ervaren adviseur van 3B kan u uitstekend bij dit traject assisteren.

Begeleiding bij juridische splitsing

Een juridische splitsing biedt vele praktische toepassingsmogelijkheden, met name bij interne herstructurering van ondernemingen. Qua uitvoering lijkt zij sterk op de juridische fusie en is hiervan eigenlijk het spiegelbeeld. Een belangrijk verschil is dat de splitsende vennootschap niet noodzakelijkerwijs ophoudt te bestaan. De ervaren adviseurs van 3B kunnen u uitstekend begeleiden bij het traject van juridische splitsing.

Begeleiding van franchisenemers

Als franchisenemer maakt u onderdeel uit van een keten, waarbij specifieke afspraken zijn gemaakt over vergoedingen die u aan u de franchisegever betaalt. Wat zijn u rechten als franchisenemer en welke vrijheden heeft u? De adviseurs van 3B hebben ruime ervaring met de begeleiding van franchisenemers en kunnen u dan ook uitstekend van dienst zijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van ondernemen en accountancy?

Klik hieronder voor info over uw sector