Services

Belastingen

Verzorgen inkomstenbelastingaangiftes

Als fiscaal dienstverlener behoort het opstellen en indienen van inkomstenbelastingaangiftes uiteraard tot onze core business. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek, of u de fiscale oudedagsreserve (FOR) kunt benutten en of u uw partner een meewerkbeloning moet toekennen. 3B zorgt ervoor dat uw inkomstenbelastingaangifte correct wordt ingediend met maximaal fiscaal voordeel.

Aanvraag van toeslagen

Wanneer u onder bepaalde inkomensgrenzen blijft, komt u mogelijk in aanmerking voor toeslagen. Deze toeslagen kunnen wij voor u aanvragen en beheren. Als er zaken veranderen in uw gezinssituatie of inkomen, dan communiceren wij deze veranderingen met de belastingdienst.

Verzorgen vennootschapsbelastingaangiftes

Als fiscaal dienstverlener behoort het opstellen en indienen van vennootschapsbelastingaangiftes uiteraard tot onze core business. Naar aanleiding van de jaarrekening stellen wij de aangifte op en zoeken waar mogelijk naar fiscaal voordeel, zoals bijvoorbeeld verliesverrekening.

Verzorgen dividendbelastingaangiftes

Wanneer u besluit vermogen uit de B.V. over te hevelen naar uw privé vermogen, dat moet er dividendbelastingaangifte worden gedaan. 3B heeft jarenlange ervaring met dergelijke aangiftes en kan u hierbij uitstekend van dienst zijn. Dit doen we in combinatie met de uitkeringstoets, waarbij we beoordelen of de B.V. wel voldoende vermogen heeft om het dividend uit te keren.

Fiscale check

Als MKB-ondernemer heeft u al snel te maken met diverse soorten belastingen: omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting. 3B biedt u de mogelijkheid van een fiscale check. Wij nemen de belastingzaken van uw onderneming onder de loep en brengen in beeld welke mogelijke risico’s/ kansen voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Assistentie bij een belastingcontrole

Wanneer de belastingdienst een belastingcontrole aankondigt, gaan bij menig ondernemer al snel alle alarmbellen rinkelen. Dit terwijl u waarschijnlijk helemaal niets te verbergen heeft, maar enkel alleen al vanwege het feit dat een belastinginspecteur lastige vragen gaat stellen. 3B neemt het proces tijdens de belastingcontrole graag van u over. Wij onderhouden de directe contacten met de belastinginspecteur, zodat u zich nergens druk over hoeft te maken.

Controle van belastingaanslagen

3B verzorgt voor al haar klanten de belastingaangiftes. Dit betekent dat wij uiteraard ook voor onze klanten de belastingaanslagen van de belastingdienst controleren. Aangezien wij elektronische kopieën van de belastingaanslagen van onze klanten ontvangen doen wij dit automatisch.

Voeren van bezwaar- en beroepsprocedures

Op het moment dat de belastingdienst een afwijkend standpunt inneemt ten aanzien van de belastingaangifte die wij hebben ingediend, bestaat de mogelijkheid om een bezwaar- en beroepsprocedure tegen de belastingdienst in te stellen. 3B heeft ruime ervaring met het voeren van dergelijke procedures en kan u uitstekend van dienst zijn bij het succesvol verdedigen van uw claim.

Verzorgen aanvraag Energie Investerings Aftrek (EIA)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt tot 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Wij nemen u de administratieve rompslomp uit handen en zorgen ervoor dat uw aanvraag tijdig en succesvol wordt verwerkt.

Verzorgen aanvraag Milieu Investerings Aftrek (MIA)

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Wij nemen u de administratieve rompslomp uit handen en zorgen ervoor dat uw aanvraag tijdig en succesvol wordt verwerkt.

Opstellen van pensioen- en stamrechtberekeningen

Het komt regelmatig voor dat directeur groot aandeelhouders in hun eigen B.V. een pensioen- of stamrechtverplichting hebben gevormd. Jaarlijks dienen deze verplichtingen te worden opgerent door middel van een actuariële berekening. 3B beschikt over de professionele software om deze berekeningen te kunnen verzorgen en is u hiermee graag van dienst.

Begeleiding bij inkeerregeling buitenlands vermogen

De inkeerregeling is ons land nog steeds een hot item. Buitenlandse banken worden steeds verder onder druk gezet om hun bankgeheim prijs te geven. Geld dat staat geparkeerd op een buitenlandse rekening buiten het zicht van de Nederlandse fiscus, kan door middel van de inkeerregeling vrijwillig worden aangegeven. Wij kunnen dit proces voor u in goede banen leiden. Dit voorkomt mogelijk boetes die kunnen oplopen tot 300%.

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van ondernemen en accountancy?

Klik hieronder voor info over uw sector