3B dashboarding

 

3B MANAGEMENT DASHBOARDING

Met het 3B management dashboard beschikt je als ondernemer over een online management dashboard van actuele cijfers waar je op kunt sturen. Geconsolideerd, begroting, liquiditeitsprognose, KPI’s. Het is met het 3B management dashboard allemaal mogelijk. En vanuit het dashboard kun je doorzoomen naar de achterliggende cijfers, tot aan de inkoopfactuur in de boekhouding toe! Met het 3B management dashboard worden moeiteloos tussentijdse cijfers gepresenteerd in de cloud. Zo ben je altijd op de hoogte.

 

Automatisch inlezen

Het 3B management dashboard importeert de cijfers uit vele boekhoudpakketten. Bij de meeste kun je bovendien instellen dat de cijfers periodiek automatisch worden bijgewerkt. Dagelijks, als je dat wilt.

Betrokken

Wij helpen je met succesvol ondernemen door dicht bij jou en je onderneming te staan en de markt te begrijpen.

Betrouwbaar

Wij doen ons werk zo snel mogelijk zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit doen we door digitaal met je samen te werken.

Betaalbaar

Wij vragen voor onze werkzaamheden betaalbare prijzen. Voor alle jaarlijks terugkerende werkzaamheden maken wij een vaste prijsafspraak, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

 

Sjablonen

Voor de presentatie dashboards wordt gebruik gemaakt van standaard sjablonen of van klant specifieke sjablonen. Specifiek samengesteld voor uw branche, bedrijfsgrootte of rapportage wensen.

Deze bedrijven gingen je voor

 

Begroting en Prognose

In het 3B management dashboard kun je een begroting en prognose vastleggen. We rapporteren actueel ten opzichte van budget om te zien of alles op koers blijft. De gedetailleerde liquiditeitsprognose geeft aan hoe de kas – en bankpositie zich de komende tijd ontwikkelt. Daarin houden we rekening met periodieke verrekeningen, omzetbelasting, geplande investeringen en financieringen, uitkering vakantiegeld, debiteuren- en crediteurentermijnen etc.

Consolideren

Als je als ondernemer te maken hebt met een geconsolideerde organisatiestructuur, kun je met het 3B management dashboard inzicht bieden op alle niveaus. Individuele entiteiten, totale holding, consolidatiestaat, tussenconsolidatie. Doorzoomen vanuit de holding naar de onderliggende entiteiten. Het kan allemaal.

 

Benchmark

Verschillende klanten in dezelfde branche? Met de 3B benchmark geven wij je inzicht in je prestaties ten opzichte van elkaar. Kosten ten opzichte van omzet of heel specifieke KPI’s, het kan allemaal. De individuele gegevens blijven anoniem.