Services

Juridische werkzaamheden

Opstellen notulen algemene vergadering van aandeelhouders

Na het bespreken van de jaarrekening dient deze door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) te worden goedgekeurd. Het opstellen van de notulen hiervan kan 3B uitstekend voor u verzorgen.

Samenstellen publicatiestukken Kamer van Koophandel

Nadat de jaarrekening is besproken en goedgekeurd dient een verkorte weergave hiervan te worden ingediend bij de Kamer van Koophandel. Dit zijn de zogenaamde publicatiestukken. 3B zorgt ervoor dat deze publicatiestukken aan de wettelijke eisen voldoen, zonder dat er teveel informatie wordt prijsgegeven aan derden.

Opstellen aandeelhoudersovereenkomsten

Op het moment dat u besluit een B.V. op te richten met een of meerdere compagnons, dan is het verstandig om een goede aandeelhoudersovereenkomst op te maken. Dit vormt een goede aanvulling op de statuten, met ruimte om extra zaken te regelen die niet in de statuten worden geregeld. De adviseurs van 3B hebben ruime ervaring met het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en kunnen u hierbij dan ook uitstekend van dienst zijn.

Opstellen managementovereenkomsten

Op het moment dat u besluit een B.V. op te richten met een of meerdere compagnons, dan is het verstandig om een goede managementovereenkomst op te maken. Dit vormt een goede aanvulling op de statuten, met ruimte om extra zaken te regelen die niet in de statuten worden geregeld. De adviseurs van 3B hebben ruime ervaring met het opstellen van managementovereenkomsten en kunnen u hierbij dan ook uitstekend van dienst zijn.

Opstellen V.o.f.-overeenkomst

Op het moment dat u besluit een V.o.f. op te richten met een of meerdere compagnons, dan is het verstandig om een goede V.o.f.-overeenkomst op te maken. In deze overeenkomst regelt u belangrijke zaken zoals het vaststellen van de winstverdeling en wat te doen bij arbeidsongeschiktheid. De adviseurs van 3B hebben ruime ervaring met het opstellen van V.o.f.-overeenkomsten en kunnen u hierbij dan ook uitstekend van dienst zijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van ondernemen en accountancy?

Klik hieronder voor info over uw sector