Services

Boekhouding

Administratieve dienstverlening

3B assisteert bij uw administratie in de meest brede zin van het woord; invullen van formulieren voor het CBS, begeleiding van klanten bij het verwerken van de boekhouding, maar ook het volledig overnemen van de financiële administratie, met inbegrip van facturering, betalingen en incassobeheer.

Inboeken financiële administratie

3B verwerkt voor een groot deel van haar klanten de financiële administratie. Dit gebeurt met behulp van de professionele software van Accountview (VISMA software). Door middel van een automatische bankkoppeling worden bankmutaties van onze klanten automatisch ingelezen. Na afloop van iedere periode ontvangen onze klanten handige overzichten van de financiële stand van zaken.

Controleren financiële administratie

3B controleert voor een groot deel van haar klanten periodiek de financiële administratie die door henzelf in een softwarepakket is ingevoerd. Dit doen we online, maar ook ter plekke bij de klant op locatie of door op afstand mee te kijken via teamviewer. Naar aanleiding van onze bevindingen geven we de klant tips en trucs mee om hun financiële administratie verder te verbeteren.

Verzorgen btw aangiftes

3B verzorgt de btw aangiftes voor een groot deel van haar klanten. Nadat de financiële administratie is ingeboekt of gecontroleerd vormt de btw aangifte het sluitstuk van deze werkzaamheden. 3B verzorgt een controleberekening of van alle zakelijke kosten de btw is teruggevraagd, stelt vervolgens de btw aangifte op en dient deze in bij de belastingdienst.

Indienen verzoek teruggaaf buitenlandse BTW

Hebt u btw betaald in een ander EU-land? Over goederen, diensten of een invoer uit een niet-EU-land en u doet daar geen btw-aangifte? Deze btw kan 3B voor u terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Wij nemen u deze administratieve rompslomp graag uit handen. verbeteren.

Verzorgen cursus Accountview

3B heeft uitgebreide kennis op het gebied van Accountview. Aangezien wij al jarenlang met deze professionele software werken, kennen wij alle ins en outs van dit boekhoudpakket. Onze gebruikers helpen u graag op weg door middel van een praktisch toepasbare cursus. Stuur ons een bericht via de contact pagina en wij plannen binnen 1 week een cursus met u in.

Verzorgen cursus Snelstart

3B heeft uitgebreide kennis op het gebied van Snelstart. Aangezien wij al jarenlang met deze praktische software werken, kennen wij alle ins en outs van dit boekhoudpakket. Onze gebruikers helpen u graag op weg door middel van een praktisch toepasbare cursus. Stuur ons een bericht via de contact pagina en wij plannen binnen 1 week een cursus met u in.

Accountancy

Samenstellen commerciële jaarrekening

Accountancy is onze core business. Het opstellen van jaarrekeningen is voor ons dus een dagelijks terugkerende bezigheid. Op basis van uw financiële administratie stellen wij met onze professionele software de jaarrekening samen die voldoet aan de wensen van de stakeholders (management, aandeelhouders, financiers etc). Uiteraard stellen wij eerst altijd een concept-jaarrekening op die uitgebreid met u besproken en toegelicht wordt.

Samenstellen fiscale jaarrekening

In specifieke gevallen is het noodzakelijk een jaarrekening op fiscale grondslagen uit te brengen. Uiteraard heeft 3B hier reeds jarenlang ervaring mee. Wij zorgen ervoor dat de jaarrekening op fiscale grondslagen wordt uitgebracht en kunnen u een toelichting geven over de verschillen ten opzichte van de jaarrekening op commerciële grondslagen.

Opstellen uitkeringstoets dividenduitkering

Een B.V. mag alleen uitkeringen (zoals dividend) doen aan aandeelhouders als de uitbetaling van schulden aan overige crediteuren niet in gevaar wordt gebracht. Dit moet worden aangetoond met een uitkeringstoets. Wij kunnen u van dienst zijn bij de juiste opstelling van deze uitkeringstoets, zodat u voorkomt dat u later persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Opstellen tussentijdse rapportages

Naast het opstellen van jaarrekeningen verzorgen wij uiteraard ook het opstellen van tussentijdse rapportages. Op verzoek is het mogelijk om bij deze tussentijdse rapportages een vergelijking te maken met de geprognosticeerde cijfers en om de tussentijdse cijfers te extrapoleren naar een jaarresultaat.

Opstellen liquiditeitsbegroting

Bedrijven die te maken hebben met een seizoenspatroon, maar ook bedrijven die in zwaar weer verkeren hebben vaak behoefte aan een goede liquiditeitsbegroting. Met behulp van onze kennis en professionele software kunnen wij samen met u een goede liquiditeitsbegroting opstellen. Een dergelijke begroting geeft u inzicht in de behoefte aan extra krediet in specifieke perioden, waardoor u tijdig kunt bijsturen.

Opstellen exploitatiebegroting

Professionele MKB-bedrijven kunnen tegenwoordig feitelijk niet meer zonder een jaarlijkse exploitatiebegroting. 3B helpt u bij het formuleren van de uitgangspunten voor een dergelijke begroting en helpt u bij het verwerken van deze uitgangspunten in een financieel plaatje. Gedurende het boekjaar worden aan de hand van de tussentijdse cijfers de realisatie en planning met elkaar vergeleken. Dit geeft een goed inzicht in de voortgang.

Opstellen investeringsbegroting

Voor een productiebedrijf is het uitermate belangrijk om een uitgebreide investeringsbegroting op te stellen. Behoeftes aan nieuwe investeringen moeten in kaart worden gebracht en moeten verwerkt worden in een financieel plaatje. Dit geeft inzicht in de behoefte aan extern kapitaal en de looptijd daarvan. 3B kan u bij dit proces uitstekend van dienst zijn.

Begeleiding startende ondernemers

Als u plannen hebt om een bedrijf te starten heeft u waarschijnlijk behoefte aan financieel advies. Wat komt er allemaal kijken bij het opstarten van een bedrijf, wat moet ik regelen en hoe kom ik aan startkapitaal? 3B kan u bij deze beslissingen uitstekend van dienst zijn. Het eerste adviesgesprek nemen wij voor onze rekening en daarmee hopen wij u de eerste zet in de goede richting te geven.

Berekening auto privé of zakelijk

Het is een van de meest gestelde vragen door ondernemers: moet ik mijn auto op de zaak zetten of toch privé blijven rijden? Wij kunnen een berekening voor u verzorgen waar duidelijk uit naar voren komt wat financieel gezien het meest interessant is.

Belastingen

Verzorgen inkomstenbelastingaangiftes

Als fiscaal dienstverlener behoort het opstellen en indienen van inkomstenbelastingaangiftes uiteraard tot onze core business. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek, of u de fiscale oudedagsreserve (FOR) kunt benutten en of u uw partner een meewerkbeloning moet toekennen. 3B zorgt ervoor dat uw inkomstenbelastingaangifte correct wordt ingediend met maximaal fiscaal voordeel.

Aanvraag van toeslagen

Wanneer u onder bepaalde inkomensgrenzen blijft, komt u mogelijk in aanmerking voor toeslagen. Deze toeslagen kunnen wij voor u aanvragen en beheren. Als er zaken veranderen in uw gezinssituatie of inkomen, dan communiceren wij deze veranderingen met de belastingdienst.

Verzorgen vennootschapsbelastingaangiftes

Als fiscaal dienstverlener behoort het opstellen en indienen van vennootschapsbelastingaangiftes uiteraard tot onze core business. Naar aanleiding van de jaarrekening stellen wij de aangifte op en zoeken waar mogelijk naar fiscaal voordeel, zoals bijvoorbeeld verliesverrekening.

Verzorgen dividendbelastingaangiftes

Wanneer u besluit vermogen uit de B.V. over te hevelen naar uw privé vermogen, dat moet er dividendbelastingaangifte worden gedaan. 3B heeft jarenlange ervaring met dergelijke aangiftes en kan u hierbij uitstekend van dienst zijn. Dit doen we in combinatie met de uitkeringstoets, waarbij we beoordelen of de B.V. wel voldoende vermogen heeft om het dividend uit te keren.

Fiscale check

Als MKB-ondernemer heeft u al snel te maken met diverse soorten belastingen: omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting. 3B biedt u de mogelijkheid van een fiscale check. Wij nemen de belastingzaken van uw onderneming onder de loep en brengen in beeld welke mogelijke risico’s/ kansen voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Assistentie bij een belastingcontrole

Wanneer de belastingdienst een belastingcontrole aankondigt, gaan bij menig ondernemer al snel alle alarmbellen rinkelen. Dit terwijl u waarschijnlijk helemaal niets te verbergen heeft, maar enkel alleen al vanwege het feit dat een belastinginspecteur lastige vragen gaat stellen. 3B neemt het proces tijdens de belastingcontrole graag van u over. Wij onderhouden de directe contacten met de belastinginspecteur, zodat u zich nergens druk over hoeft te maken.

Controle van belastingaanslagen

3B verzorgt voor al haar klanten de belastingaangiftes. Dit betekent dat wij uiteraard ook voor onze klanten de belastingaanslagen van de belastingdienst controleren. Aangezien wij elektronische kopieën van de belastingaanslagen van onze klanten ontvangen doen wij dit automatisch.

Voeren van bezwaar- en beroepsprocedures

Op het moment dat de belastingdienst een afwijkend standpunt inneemt ten aanzien van de belastingaangifte die wij hebben ingediend, bestaat de mogelijkheid om een bezwaar- en beroepsprocedure tegen de belastingdienst in te stellen. 3B heeft ruime ervaring met het voeren van dergelijke procedures en kan u uitstekend van dienst zijn bij het succesvol verdedigen van uw claim.

Verzorgen aanvraag Energie Investerings Aftrek (EIA)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt tot 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Wij nemen u de administratieve rompslomp uit handen en zorgen ervoor dat uw aanvraag tijdig en succesvol wordt verwerkt.

Verzorgen aanvraag Milieu Investerings Aftrek (MIA)

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Wij nemen u de administratieve rompslomp uit handen en zorgen ervoor dat uw aanvraag tijdig en succesvol wordt verwerkt.

Opstellen van pensioen- en stamrechtberekeningen

Het komt regelmatig voor dat directeur groot aandeelhouders in hun eigen B.V. een pensioen- of stamrechtverplichting hebben gevormd. Jaarlijks dienen deze verplichtingen te worden opgerent door middel van een actuariële berekening. 3B beschikt over de professionele software om deze berekeningen te kunnen verzorgen en is u hiermee graag van dienst.

Begeleiding bij inkeerregeling buitenlands vermogen

De inkeerregeling is ons land nog steeds een hot item. Buitenlandse banken worden steeds verder onder druk gezet om hun bankgeheim prijs te geven. Geld dat staat geparkeerd op een buitenlandse rekening buiten het zicht van de Nederlandse fiscus, kan door middel van de inkeerregeling vrijwillig worden aangegeven. Wij kunnen dit proces voor u in goede banen leiden. Dit voorkomt mogelijk boetes die kunnen oplopen tot 300%.

Salaris
verwerking

Salarisadministratie

Als werkgever wilt u gewoon dat de loonstroken van uw medewerkers kloppen, daar wilt u geen omkijken naar hebben. 3B neemt u alle zorg uit handen; wij stellen de loonstroken op en zorgen voor de distributie van deze loonstroken naar uw medewerkers. Verder zorgen wij voor de contacten met het pensioenfonds, de belastingdienst en de ziekteverzuimverzekeraar.

Opstellen arbeidsovereenkomsten

Het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst is een vak apart. Laat dit werk dan ook aan de specialisten van 3B over. Zij zorgen ervoor dat de inhoud van de arbeidsovereenkomst voldoet aan de eisen die de wet en de CAO daaraan stellen en kunnen u uitstekend informeren over de mogelijkheden die er zijn.

Verzorgen loonbelastingaangiftes

Het verzorgen van de loonbelastingaangifte vormt het sluitstuk van de maandelijkse salarisverwerking. U ontvangt maandelijks tijdig van ons de opgave van de betaling die u aan de belastingdienst moet doen, met inbegrip van het juiste betalingskenmerk.

Controle pensioennota’s

Iedere branche kent zijn eigen pensioenregeling. De loonspecialisten van 3B kennen de ins en outs van de diverse pensioenregelingen en kunnen de door het pensioenfonds opgelegde pensioennota’s prima voor u controleren. Bij geconstateerde afwijkingen leggen zij direct contact met het pensioenfonds om onvolkomenheden te laten herstellen.

Begeleiding bij toepassing werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht geworden voor werkgevers. Het is een complexe regeling met mogelijk grote financiële gevolgen als deze regeling niet correct wordt toegepast. 3B is uitstekend op de hoogte van de WKR en kan de gevolgen van de WKR voor uw bedrijf prima in kaart brengen.

Verzorgen van pro forma berekeningen

Op het moment dat u een nieuwe medewerker in dienst neemt, wilt u uiteraard graag weten wat deze medewerker u kost. Wij verzorgen voor u een pro forma berekening, zodat u kunt zien hoe hoog de loonkosten zijn en zodat de nieuwe medewerker kan zien wat hij netto overhoudt.

Controle van belastingaanslagen

3B verzorgt voor al haar klanten de belastingaangiftes. Dit betekent dat wij uiteraard ook voor onze klanten de belastingaanslagen van de belastingdienst controleren. Aangezien wij elektronische kopieën van de belastingaanslagen van onze klanten ontvangen doen wij dit automatisch.

Controle op naleving CAO eisen

De bepalingen in een arbeidsovereenkomst, zoals de hoogte van het salaris, zijn gebonden aan wettelijke eisen, maar mogelijk ook aan verplichtingen vanuit de CAO. De professionals van 3B controleren bij indiensttreding van nieuwe medewerkers altijd of aan deze CAO verplichtingen wordt voldaan.

Controle op toepassing loonkostensubsidies

Er bestaan in Nederland diverse loonkostensubsidies, zoals bij het in dienst nemen van oudere, maar ook jongere werklozen. Wij informeren u actief over de mogelijkheden die er zijn en wanneer u iemand in dienst neemt, passen wij bij de salarisverwerking de loonkostensubsidie toe.

Juridische werkzaamheden

Opstellen notulen algemene vergadering van aandeelhouders

Na het bespreken van de jaarrekening dient deze door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) te worden goedgekeurd. Het opstellen van de notulen hiervan kan 3B uitstekend voor u verzorgen.

Samenstellen publicatiestukken Kamer van Koophandel

Nadat de jaarrekening is besproken en goedgekeurd dient een verkorte weergave hiervan te worden ingediend bij de Kamer van Koophandel. Dit zijn de zogenaamde publicatiestukken. 3B zorgt ervoor dat deze publicatiestukken aan de wettelijke eisen voldoen, zonder dat er teveel informatie wordt prijsgegeven aan derden.

Opstellen aandeelhoudersovereenkomsten

Op het moment dat u besluit een B.V. op te richten met een of meerdere compagnons, dan is het verstandig om een goede aandeelhoudersovereenkomst op te maken. Dit vormt een goede aanvulling op de statuten, met ruimte om extra zaken te regelen die niet in de statuten worden geregeld. De adviseurs van 3B hebben ruime ervaring met het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en kunnen u hierbij dan ook uitstekend van dienst zijn.

Opstellen managementovereenkomsten

Op het moment dat u besluit een B.V. op te richten met een of meerdere compagnons, dan is het verstandig om een goede managementovereenkomst op te maken. Dit vormt een goede aanvulling op de statuten, met ruimte om extra zaken te regelen die niet in de statuten worden geregeld. De adviseurs van 3B hebben ruime ervaring met het opstellen van managementovereenkomsten en kunnen u hierbij dan ook uitstekend van dienst zijn.

Opstellen V.o.f.-overeenkomst

Op het moment dat u besluit een V.o.f. op te richten met een of meerdere compagnons, dan is het verstandig om een goede V.o.f.-overeenkomst op te maken. In deze overeenkomst regelt u belangrijke zaken zoals het vaststellen van de winstverdeling en wat te doen bij arbeidsongeschiktheid. De adviseurs van 3B hebben ruime ervaring met het opstellen van V.o.f.-overeenkomsten en kunnen u hierbij dan ook uitstekend van dienst zijn.

Bedrijfsadvisering

Begeleiding bij aankoop onderneming

Op het moment dat u een onderneming wilt overnemen heeft u een adviseur nodig die u kan begeleiden bij onder andere de waardebepaling. Wij hebben adviseurs in ons netwerk die u uitstekend kunnen begeleiden bij de overname van een onderneming. Zij zetten een stappenplan in werking, waar onder andere de prijsbepaling een grote rol in speelt waar wij u bij kunnen helpen.

Interimmanagement

Bij ondernemingen in zwaar weer kan het in voorkomende gevallen verstandig zijn om voor een bepaalde periode een interimmanager aan te stellen. Binnen ons netwerk hebben wij de beschikking over ervaren interimmanagers, die u uitstekend van dienst kunnen zijn. Zij nemen de noodzakelijke beslissingen om uw onderneming weer op de rails te krijgen.

Begeleiding bij opstellen ondernemingsplan

Om uw bedrijf op een succesvolle manier van de grond te krijgen, is een goed onderbouwd ondernemingsplan een absolute vereiste. 3B heeft ruime ervaring met het beoordelen van ondernemingsplannen en kan u coachen bij het opstellen van een dergelijk plan. Uiteraard kunnen wij de financiële onderbouwing van het ondernemingsplan voor u verzorgen.

Begeleiding bij een financieringsaanvraag

Het opstellen van een juiste en goed onderbouwde financieringsaanvraag wordt steeds lastiger. De Bank heeft veel informatie van u nodig en kijkt tegenwoordig niet alleen meer naar zekerheid, maar vooral naar uw ondernemerskwaliteiten. Door onze ervaring weten wij waar banken op letten en kunnen wij kunnen uw financieringsvraag dan ook optimaliseren waardoor de kans op succes groter wordt.

Begeleiding ondernemers met een handicap

Het starten van een bedrijf is ook voor mensen die starten met een arbeidshandicap een goede optie, omdat de belasting van ondernemerschap variabel kan zijn. Uw arbeidsdeskundige bij het UWV kan met u de mogelijkheden bespreken. Komt u er niet uit? Bel 3B, onze ondernemerscoach helpt u graag verder.

Begeleiding outplacementtraject naar ondernemerschap

Bij outplacement wordt vaak gedacht aan een nieuwe baan in loondienst. Maar steeds vaker wordt gekozen voor een bestaan als zelfstandige. Om uw start tot een succes te maken, kan 3B u begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap.

Begeleiding re-integratie naar ondernemerschap

Heeft u een uitkering en overweegt u om een bedrijf te starten? Steeds vaker wordt gekozen voor een bestaan als zelfstandige. Om uw start tot een succes te maken, kan 3B u begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap.

Ondersteuning bij BBZ-regeling

Het BBZ staat voor het ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen’, dat gevestigde ondernemers (maar ook starters) financiële ondersteuning biedt in bijzondere omstandigheden. Wanneer u een beroep doet op deze regeling, kan het zijn dat uw gemeente aan 3B vraagt uw plan te toetsen. Een adviseur van 3B beoordeelt dan op basis van een gesprek met u de door u aangeleverde informatie, de algemene branche- en marktontwikkelingen, en of u aan alle hiervoor geldende voorwaarden voldoet.

Ondersteuning bij keuze rechtsvorm

Als u een bedrijf opstart is de keuze van de rechtsvorm vaak een heet hangijzer. Kiezen voor een eenmanszaak omdat dit relatief eenvoudig en goedkoop is, met veel fiscale voordelen? Of toch maar kiezen voor een B.V. met een beperkte aansprakelijkheid. 3B zet alle plussen en minnen voor u op een rij zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Begeleiding bij aanvraag IOAZ-uitkering

Als u stopt als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). 3B heeft ruime ervaring met het aanvragen van dergelijke uitkeringen en kan u dan ook prima van dienst zijn hierbij.

Begeleiding bij inbreng onderneming in B.V.

U heeft de intentie om uw eenmanszaak of Vof in te brengen in een BV. Hoe voorkomt u dat u dan moet afrekenen met de belastingdienst? De adviseurs van 3B hebben ruime ervaring met deze trajecten en kunnen u hier dan ook uitstekend bij begeleiden.

Begeleiding bij sanering/herstructurering onderneming

Wanneer uw bedrijf zich op een glijdende schaal bevindt, is hard ingrijpen in uw bedrijf absoluut noodzakelijk. Dat is in het belang van alle steakholders. Het saneren of herstructureren van uw bedrijf kan vaak het beste gebeuren door een externe adviseur, die rationeel naar de situatie kijkt en de juiste maatregelen treft. Dergelijke ervaren adviseurs kunnen wij u bieden.

Begeleiding bij ontslagaanvraag personeel

Het ontslag van personeel is nooit leuk, maar vaak wel noodzakelijk om te blijven overleven. Welk traject kiest u, ontslag met wederzijds goedvinden, via het UWV of via de kantonrechter? Wij hebben ruime ervaring met het maken van deze afwegingen en kunnen u dan ook uitstekend helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Begeleiding bij aandelenfusie

Bij een aandelenfusie worden aandelen overgedragen aan een andere vennootschap, waartegenover die andere vennootschap eigen aandelen uitreikt aan de inbrenger (aandelenruil). Op deze wijze kan een holdingstructuur in het leven worden geroepen zonder belastingheffing. Dit klinkt allemaal heel eenvoudig, maar zo simpel is het allemaal niet. Een ervaren adviseur van 3B kan u uitstekend bij dit traject assisteren.

Begeleiding bij juridische fusie

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van een of meer verdwijnende vennootschappen over op een andere verkrijgende vennootschap. De verdwijnende vennootschap houdt bij de fusie op te bestaan. Door de overdracht gaan de rechten en verplichtingen over op de verkrijgende vennootschap. Dit klinkt allemaal heel eenvoudig, maar zo simpel is het allemaal niet. Een ervaren adviseur van 3B kan u uitstekend bij dit traject assisteren.

Begeleiding bij juridische splitsing

Een juridische splitsing biedt vele praktische toepassingsmogelijkheden, met name bij interne herstructurering van ondernemingen. Qua uitvoering lijkt zij sterk op de juridische fusie en is hiervan eigenlijk het spiegelbeeld. Een belangrijk verschil is dat de splitsende vennootschap niet noodzakelijkerwijs ophoudt te bestaan. De ervaren adviseurs van 3B kunnen u uitstekend begeleiden bij het traject van juridische splitsing.

Begeleiding van franchisenemers

Als franchisenemer maakt u onderdeel uit van een keten, waarbij specifieke afspraken zijn gemaakt over vergoedingen die u aan u de franchisegever betaalt. Wat zijn u rechten als franchisenemer en welke vrijheden heeft u? De adviseurs van 3B hebben ruime ervaring met de begeleiding van franchisenemers en kunnen u dan ook uitstekend van dienst zijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van ondernemen en accountancy?

Klik hieronder voor info over uw sector