Services

Salaris
verwerking

Salarisadministratie
Als werkgever wilt u gewoon dat de loonstroken van uw medewerkers kloppen, daar wilt u geen omkijken naar hebben. 3B neemt u alle zorg uit handen; wij stellen de loonstroken op en zorgen voor de distributie van deze loonstroken naar uw medewerkers. Verder zorgen wij voor de contacten met het pensioenfonds, de belastingdienst en de ziekteverzuimverzekeraar.
Opstellen arbeidsovereenkomsten
Het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst is een vak apart. Laat dit werk dan ook aan de specialisten van 3B over. Zij zorgen ervoor dat de inhoud van de arbeidsovereenkomst voldoet aan de eisen die de wet en de CAO daaraan stellen en kunnen u uitstekend informeren over de mogelijkheden die er zijn.
Verzorgen loonbelastingaangiftes
Het verzorgen van de loonbelastingaangifte vormt het sluitstuk van de maandelijkse salarisverwerking. U ontvangt maandelijks tijdig van ons de opgave van de betaling die u aan de belastingdienst moet doen, met inbegrip van het juiste betalingskenmerk.
Controle pensioennota’s
Iedere branche kent zijn eigen pensioenregeling. De loonspecialisten van 3B kennen de ins en outs van de diverse pensioenregelingen en kunnen de door het pensioenfonds opgelegde pensioennota’s prima voor u controleren. Bij geconstateerde afwijkingen leggen zij direct contact met het pensioenfonds om onvolkomenheden te laten herstellen.
Begeleiding bij toepassing werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht geworden voor werkgevers. Het is een complexe regeling met mogelijk grote financiële gevolgen als deze regeling niet correct wordt toegepast. 3B is uitstekend op de hoogte van de WKR en kan de gevolgen van de WKR voor uw bedrijf prima in kaart brengen.
Verzorgen van pro forma berekeningen
Op het moment dat u een nieuwe medewerker in dienst neemt, wilt u uiteraard graag weten wat deze medewerker u kost. Wij verzorgen voor u een pro forma berekening, zodat u kunt zien hoe hoog de loonkosten zijn en zodat de nieuwe medewerker kan zien wat hij netto overhoudt.
Controle van belastingaanslagen
3B verzorgt voor al haar klanten de belastingaangiftes. Dit betekent dat wij uiteraard ook voor onze klanten de belastingaanslagen van de belastingdienst controleren. Aangezien wij elektronische kopieën van de belastingaanslagen van onze klanten ontvangen doen wij dit automatisch.
Controle op naleving CAO eisen
De bepalingen in een arbeidsovereenkomst, zoals de hoogte van het salaris, zijn gebonden aan wettelijke eisen, maar mogelijk ook aan verplichtingen vanuit de CAO. De professionals van 3B controleren bij indiensttreding van nieuwe medewerkers altijd of aan deze CAO verplichtingen wordt voldaan.
Controle op toepassing loonkostensubsidies
Er bestaan in Nederland diverse loonkostensubsidies, zoals bij het in dienst nemen van oudere, maar ook jongere werklozen. Wij informeren u actief over de mogelijkheden die er zijn en wanneer u iemand in dienst neemt, passen wij bij de salarisverwerking de loonkostensubsidie toe.

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van ondernemen en accountancy?

Klik hieronder voor info over uw sector