3B MANAGEMENT DASHBOARD

Kies voor het gebruik van het 3B management dashboard, om als ondernemer over een online management tool te beschikken met overzicht van alle relevante bedrijfsinformatie. Denk aan cijfers over uw begroting, uw belangrijkste KPI’s, een liquiditeitsprognose, enzovoorts. Het is met ons 3B management dashboard allemaal mogelijk! Vanuit het dashboard kunt u verder inzoomen op achterliggende cijfers, tot aan de inkoopfactuur in uw boekhouding aan toe! Doordat het dashboard in de cloud moeiteloos stuurinformatie kan presenteren, bent u altijd en overal op de hoogte van de financiële gezondheid van uw organisatie.

 

Mogelijkheid tot
Automatisch inlezen

Een van de voordelen die het 3B management dashboard u biedt, is dat cijfers direct uit verschillende boekhoud- en andere bronpakketten geïmporteerd kunnen worden. Daarbij is het bij veel van deze pakketten mogelijk om de cijfers automatisch op periodieke wijze bij te laten werken. Laat de cijfers in het 3B Dashboard bijvoorbeeld dagelijks verversen, om een actueel overzicht te krijgen van de resultaten van die dag.

Betrokken

Wij helpen je met succesvol ondernemen door dicht bij jou en je onderneming te staan en de markt te begrijpen.

Betrouwbaar

Wij doen ons werk zo snel mogelijk zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit doen we door digitaal met je samen te werken.

Betaalbaar

Wij vragen voor onze werkzaamheden betaalbare prijzen. Voor alle jaarlijks terugkerende werkzaamheden maken wij een vaste prijsafspraak, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

 

Maak gebruik van sjablonen

De presentatiedashboards beschikken over standaardsjablonen, om cijfers op een overzichtelijke wijze weer te geven. Ook kunnen we sjablonen aanbieden die specifiek gericht zijn op uw organisatie. Specifiek samengesteld voor uw branche, bedrijfsgrootte en rapportagewensen! Zo sluit het 3B management dashboard altijd op uw wensen aan.

 

Begroting en prognose

Een van de functies die het 3B management dashboard u biedt, is de mogelijkheid om de begroting en prognose vast te leggen. Zo rapporteert het dashboard de actuele resultaten ten opzichte van de gebudgetteerde of geprognosticeerde resultaten. Dit vertelt u of uw bedrijf nog op de gewenste koers ligt! Met de gedetailleerde liquiditeitsprognose krijgt u een beter inzicht in de verwachtte verandering van de kas- en bankposities binnen uw organisatie. Hierbij wordt rekening gehouden met een periodieke verrekening van de omzetbelasting, geplande investeringen en financieringen, de uitkering van vakantiegeld, debiteuren- en crediteurentermijnen, enzovoorts.

 

Consolideren

In een geconsolideerde organisatiestructuur, wilt u inzicht in de bedrijfsinformatie kunnen bieden op alle niveaus. Het 3B management dashboard biedt u dat inzicht! Individuele entiteiten, de totale groep, een consolidatiestaat, tussenconsolidatie, enzovoorts. Inzoomen vanuit de holding op de onderliggende entiteiten. Het kan allemaal.

 

Benchmark

Bij ons profiteert u extra, wanneer meerdere klanten in dezelfde branche actief zijn. Dankzij ons benchmark wordt het mogelijk om uw eigen stuurinformatie te vergelijken met andere partijen binnen uw branche. Vanzelfsprekend zullen individuele resultaten en gegevens altijd geanonimiseerd worden

Zakelijk krediet aanvragen en advies in een van onze vestigingen:
Nijmegen
 – Uden – Den Bosch – Eindhoven